HET ‘VERVREEMD GEVOEL’ VAN SGP-LEIDER KEES VAN DER STAAIJ

Okt 16

If you're new here, you may want to subscribe to my RSS feed. Thanks for visiting! HET ‘VERVREEMD GEVOEL’ VAN SGP-LEIDER KEES VAN DER STAAIJ Kees van der Staaij (Cornelis Gerrit van der Staaij), de leider van de politieke Partij SGP, ergert zich rot aan de gebedsoproepen van de moskeeën in Nederland. Ze “vervreemden” hem. Feitelijk bedoelt hij dat die hem het gevoel geven “vreemdeling in eigen land” te zijn. Da’s volkomen onzin. Het woord “vervreemden” is een slimmigheidje van Kees van der Staaij, want hij leunt daarmee tegen de PVV aan en tegen de VVD, tenminste tegen de door die partij geleverde premier van het huidige kabinet Mark Rutte met zijn Haagse straatterm “Pleurt op!”. En dat alles met het oog op de aanstaande verkiezingen. Er is een tijd geweest, enkele honderden jaren lang, waar die gebedsoproepen van moskeeën de Hollanders als muziek in de oren klonken, namelijk tijdens de honderden jaren bezetting van het voormalige Nederlands-Indië, nu Indonesia, waarvan de Hollanders allerlei producten roofden ten koste van heel veel mensenlevens in die toen genoemde poëtisch aandoende “De Gordel van Smaragd”. De bewoners hadden in die tijd, toen de Hollanders dat land bezetten, ook het gevoel dat ze vreemdelingen waren in eigen land, maar dat was een volkomen terecht gevoel. De autochtone bevolkingen ginds, hadden terechte weerzin tegen de Hollandse rovers, maar de Hollandse gebedsoproepen in de vorm van klokgelui van kerken en de Rooms-katholieke kathedralen, zoals die in het voormalige Batavia (nu Jakarta), stoorden hen allerminst. In tegendeel, gezien hun in die tijde niet zelden geroemde verdraagzaamheid t.o.v. andere religies. Mij, geboren in het voormalige Nederlands-Indië, en Indo, en dus Nederlander (ook al was het toen, toen ik hier kwam, verboden om rijst te eten i.v.m. te moeten integreren) geven die gebedsoproepen van moskeeën in Nederland het gevoel van “een beetje thuis zijn” en dan denk ik vrijwel automatisch aan mijn familie ginds, waaronder zijn Moslims, Joden, Katholieken en Protestanten. —————– Dane Beerling, 16 oktober...

Read More

DE NEDERLANDSE WAARDEN en NORMEN

Sep 26

DE NEDERLANDSE WAARDEN EN NORMEN door Dane Beerling Mark Rutte meent dat Nederland “een paar honderd jaar over haar waarden en normen heeft gedaan” en dat wenst Nederland nu niet te verspelen door de invloed van andersdenkenden hier te lande. Vandaar Rutte’s “Pleurt zélf op!” (terug naar Turkije) tegen demonstrerende Turkse Nederlanders. Het zou aanmerkelijk overtuigender zijn als Rutte (en ook anderen) zich wat minder op de borst sloegen over de Nederlandse waarden en normen. Niet zelden namelijk deden die waarden en normen er totaal niet toe, zeker niet in bijvoorbeeld de voormalige Nederlandse kolonie Nederlands-Indië (nu de Republik Indonesia). Rutte, zegt men, is historicus, maar van zijn historische geheugen omtrent de honderden jaren bezetting van Indonesië die gepaard ging met vele malen een ‘pacificatieoorlog’ van Nederland tegen de autochtone bevolking van De Gordel van Smaragd, laat ie heel weinig blijken. Ik zal niet erg ver teruggaan, niet verder dan het historische moment dat de Indonesiërs, direct na de capitulatie van Japan, waar ook de Indonesiërs zelf onder hebben geleden, lieten weten bevrijd te willen zijn van de honderden jaren bezetting van hun land door Nederland. “In geen honderd jaar!”, riep de Nederlandse Gouverneur-generaal van het toenmalige Nederlands-Indië Tjarda van Starkenborgh Stachouwer, en koningin Wilhelmina was het met hem eens. Ook Soldaat van Oranje, de in Nederlands-Indië geboren Erik Hazelhoff Roelfzema, hij die een belangrijk symbool was, en nog steeds is, van het Nederlands verzet tegen de Duitse bezetter, gezien het succes van de musical “Soldaat van Oranje”, was tegen een vrije Republiek Indonesië. Door de uitroeping van de Republiek Indonesië door Soekarno leek de Nederlandse regering als door de bliksem getroffen en in plaats van even na te denken over het waaróm van de uitroeping van de Republiek Indonesië, verzamelde men in Holland spoorslags zoveel mogelijk dienstplichtige soldaten en oorlogsvrijwilligers om ‘Politionele Acties’ (een eufemisme voor oorlog) te ondernemen tegen de door Soekarno uitgeroepen Republiek Indonesië. Onder de Nederlandse militairen was ook een contingent ex-oostfrontstrijders die in ruil daarvoor hun Nederlanderschap terugkreeg1). Ondanks een strijd van ongeveer vier jaar waarbij de Nederlanders oorlogsmisdaden tegen Indonesiërs pleegden wat vele jaren later een “Excessennota”2) opleverde, moest Nederland haar biezen pakken en was ze haar kolonie kwijt. —————- 1) Toen de...

Read More

MARK RUTTE’S “GELUL”

Sep 11

MARK RUTTE’S “GELUL!” Rutte en de zijnen doen er alles aan om de aanstaande verkiezingen naar hun hand te zetten, bijvoorbeeld door het laten uitlekken van de begroting van aanstaande “Prinsjesdag” met allerlei leuke boodschappen daarin voor de bevolking. Om zijn populariteit nóg meer op te krikken denkt ie er verstandig aan te doen termen te gebruiken die je van een minister president niet wenst te pruimen, zoals o.a. de term “Gelul!” over de groep Turks-Nederlandse jongeren die in het Zaanse Poelenburg overlast veroorzaakt en het “Tuig van de richel” noemen van ze. Ik vond de reactie daarop van een van de jongens aan het adres van Rutte heel snedig, namelijk:“Hij is zelf tuig van de Tweede Kamer!”. Minister van Justitie Ard van der Steur over het gedonder in Poelenburg: “Je moet wat daar plaatsvindt niet erger maken dan het is.” Ik raad Rutte aan wat vaker en vooraf te rade te gaan bij zijn kabinetgenoot Van der Steur in plaats van het steeds maar weer in praktijk brengen van wat zijn leermeester Frits Bolkestein hem leerde. ————– Dane Beerling, Amsterdam 11 september...

Read More

DE LAATSTE ZOMERGAST

Sep 06

DE LAATSTE ZOMERGAST In het kader van het VPRO-programma “Zomergasten”, kregen we op verzoek van de laatste Zomergast Mark Rutte een demonstratie op het Amsterdamse Leidseplein te zien tegen de bezuinigingen op het gebied van kunst en cultuur. De oud-Nederlands-Indië-koloniaal tevens VVD’er Frits Bolkestein riep vanaf het balkon van de Stadsschouwburg door een microfoon dat ie tegen de bezuinigen is op kunst en cultuur en dat er veel meer geld bij moet en dat je dat geld moet weghalen bij Ontwikkelingshulp. Rutte had lovende woorden voor Bolkestein en zei erbij dat in het algemeen ‘men’ zich niet realiseert dat je door geld te geven aan de één je dat moet weghalen bij de ánder. Over wie heeft Rutte het met zijn nogal neerbuigende ‘men’? Het lijkt me dat iedereen wel degelijk weet dat je geld maar één keer kan uitgeven. Er ís geld én voor kunst en cultuur én voor ontwikkelingshulp: haal dat weg bij de vele honderden Hollandse rijke stinkers, dus voornamelijk bij de VVD-leden. Je voorkomt dan bijvoorbeeld dat een miljardair al vanaf z’n zestiende jaar kunst koopt en dat z’n hele verdere leven blijft doen om tenslotte ter meerdere glorie van zichzelf een eigen museum kan hebben en het beheer van dat museum, tegen een zeer riant salaris, in handen kan leggen van de ex-directeur van het Amsterdamse Rijksmuseum Wim Pijbes. Het Museum Voorlinden, waar Pijbes vanaf 1 augustus aan de slag gaat als directeur, is nu nog in aanbouw op Landgoed Voorlinden in Wassenaar. Aan een eigen museum voor zijn enorme collectie kunst moest Joop van Caldenborgh tot voor kort niet denken. Te veel susah en Nederland heeft al zoveel musea. Maar nu komt dat museum voor de Caldic Collectie – de grootste particuliere verzameling van – er toch, op Landgoed Voorlinden in Wassenaar. De bewoners daar hoeven alleen maar de deur uit te lopen om in het Museum Voorlinden een kijkje te nemen. In de zelfde aflevering van Zomergasten, liet Mark Rutte weten dat ie geen enkele politieke partij uitsluit om tot een coalitie te komen, dus ook de PVV niet. “Geert Wilders en ik mogen elkaar wel, denk ik”, zei Rutte ook. Onlangs kregen we via het NOS-Journaal te horen dat er bij de...

Read More

Lombroso-Kenmerken Bij Wilders…

Aug 29

LOMBROSO-KENMERKEN BIJ Wilders…    door Dane Beerling Vroeger, heel lang geleden, werden wij – kinderen toen nog – getraind in het beoordelen van mensen op hun uiterlijk, wat neerkwam op het veroordelen van zo iemand. Later heb ik geleerd dat op die manier veroordelen het gevolg was van een theorie van Cesare Lombroso. Volgens Lombroso bestaat er zoiets als een geboren crimineel en wie een geboren crimineel was, kon worden vastgesteld door lichamelijke kenmerken. Ik herinner me de aan mij voorgehouden kenmerken zoals o.a. dicht bij elkaar staande ogen en een laag voorhoofd. Maar dat bleek niet altijd te kloppen. Het hebben van een veel te groot hoofd ook niet. Ook al kon en kan je daarom op school wel gepest worden, zoals Rutte ooit vertelde dat met hem was gebeurd. Dat Rutte met zijn eeuwige lach dingen belooft waar ie zich niet aan houdt en daar later zijn excuses voor maakt, is alleen maar slim en heeft met de grootte van zijn hoofd niets te maken. Voor mij verandert er niets: ik heb nooit op de VVD gestemd en zal dat in de toekomst ook nooit doen. De VVD met haar éminence grise Frits Bolkestein en zijn uitspraak: “De Islam is een achterlijke religie.” Hij is bovendien de leermeester van Wilders die hij schoolde in het beledigen van lui louter om het feit dat ze Moslim zijn, maar ook vreemdelingen in het algemeen. Lombroso’s theorie over het via lichamelijke kenmerken kunnen vaststellen van een geboren crimineel, was al lang geleden achterhaald, maar ik, en eigenlijk wij allemaal, kunnen het niet laten om iemand steeds weer op zijn of haar uiterlijk te veroordelen. Als ik iemand niet sympathiek vind, iemand als Wilders bijvoorbeeld, zoek ik onmiddellijk naar bepaalde nare lichamelijk kenmerken. Maar bij Wilders kan ik ze zo gauw niet vinden. Even dacht ik dat zijn rare en geblondeerde haardos misschien zo’n Lombroso-kenmerk is, maar dat blijkt onzin te zijn. Ook dat ie als enige in de Tweede Kamer z’n ene been over het andere doet en daarmee arrogant wipt waardoor collega’s een bochtje moeten maken op weg naar de katheder om het woord te voeren kan je kenmerken met Plebejer-gedrag*). Als u, net als ik, de neiging hebt om bij...

Read More

EEN DOOSJE MOLENTJES (PLUS TOEVOEGING*)

Jul 07

Een doosje Hollandse molentjes in ruil voor zitting nemen in de Veiligheidsraad van de VN. De VN maakt graag de indruk te bestaan uit wijze mensen die op velerlei terreinen deskundig zijn maar, geloof het of niet, vooral op het terrein van oorlog en vrede. Ikzelf heb grote twijfels als het gaat om deskundigheid op het terrein van de vrede. Recent voorbeeld is het ingrijpen in Irak waar Sadam Hoessein over zeer gevaarlijke massavernietigingswapens zou beschikken, werd ons door Amerika aan onze neuzen gehangen. Het leidde ertoe dat militair werd ingegrepen in Irak en Sadam Hoessein geëlimineerd. Nederland, onder leiding van Premier Balkenende, steunde dat ingrijpen “politiek”, dus zonder militairen en wapens. Overal elders in de wereld steunde Nederland de vredespogingen wél door middel daarvan, zonder succes. Daarom mogen we ons best de vraag: “Waarom een “Veteranendag”?” stellen. Irak kreeg, met steun van Amerika, een compleet nieuwe regering en een compleet nieuw leger, terwijl het oude zonder een cent de laan uit werd gestuurd en we nu, dankzij hun kennis van de krijgs- en terreurmethoden van Hitler Duitsland, met een IS zitten waar ook wij nu ook tegen vechten. Aanvankelijk deed Nederland met hun F16’s alleen mee om IS in Irak te bombarderen, maar al gauw deden we dat ook in Syrië en droegen we zo bij aan het ‘vluchtelingenprobleem’ en aan de verdrinking op zee van vele duizenden van hen. Niettemin kwam onze minister van defensie onze F16 vliegers bij thuiskomst met al geopende flesjes bier verwelkomen… Aan het elimineren van Khadaffi van Libië heeft Nederland eveneens bijgedragen en zo meegewerkt aan het ook daar setleden van IS. Ook in Afghanistan zaten onze militairen een tijd, maar nu is dat land gewoon weer een bolwerk van de Taliban geworden met hun terreuraanslagen waar ook Pakistan onder is gaan lijden. IS zit ook in Bangladesh. Vrede?… Nederland wil in de Veiligheidsraad van de Verenigde Naties zitting hebben. Nou zo moeilijk is dat niet en kwaliteit om er goed werk te doen is nergens voor nodig, blijkt uit het bovenstaande. Het enige dat Nederland moet doen – en ook doet – is een grote hoeveelheid poppetjes in Hollandse boerenklederdrachten, of gemaakt van Delftsblauw, of molentjes met vlaggetjes etcetera in een...

Read More

WILDERS (EN ZIJN AANHANG) OVER VLUCHTELINGEN en MOSLIMS: TESTOSTERON, KOPVODDEN ETCETERA.

Jun 25

WILDERS (EN ZIJN AANHANG) OVER VLUCHTELINGEN EN MOSLIMS: TESTOSTERON, KOPVODDEN ETCETERA. “DISCRIMINEERT NEDERLAND?” is een vraag die regelmatig gesteld wordt en bediscussieerd in verschillende radio- en Tv-programma’s. Recent nog naar aanleiding van de “bagger” aan e-mails die Sylvana Simons te verduren had en heeft vanwege haar toetreding tot de Politieke Partij DENK. Het feit dat die vraag wordt gesteld door Nederlanders zélf, zegt eigenlijk al genoeg. En ook zegt het genoeg dat het antwoord daarop van de Nederlanders zelf “NEE” is, een luidop en vol verontwaardiging “NEE”. Ik ben het met “NEE” totaal niet eens. “JA” dus! Nederland discrimineert. Het woord vluchtelingen wordt zelden in de mond genomen door die Nederlanders die tegen de opvang van hen zijn met als slogan “Geen AZC!!!”. Als hen gevraagd wordt waarom geen AZC? Is het antwoord niet zelden dat “ze” niet te vertrouwen en terroristen zijn. Geert Wilders probeert zijn aanhang te doen geloven dat “ze” (de mannen onder hen) hier hun testosteron komen uitstorten en op die wijze “de Nederlandse eigenheid” in gevaar zullen brengen. Hij, Wilders, heeft slechts één oplossing voor het ‘vraagstuk’ vluchtelingen: “Grenzen dicht!”, een weinig originele ‘oplossing’ die rechtstreeks stamt van de aanhangers van de fascistische Pegida. Merkwaardig toch van Wilders die zelf afstamt van grootouders die ook vluchtelingen waren namelijk joden uit de Kaukasus. Ze kwamen in Nederland terecht en zochten vervolgens hun heil in Nederlands-Indië, waar al een Joodse gemeenschap was, gegroeid uit, uit Portugal, gevluchte joden die in Holland zwaar werden gediscrimineerd. Ze werden bij elkaar gebracht in speciale wijken en mochten hun beroepen hier niet uitoefenen. De V.O.C. maakte wél gebruik van hun kennis van de wereldzeeën en nam ze als bemanning aan en ging met ze op weg naar Nederlands-Indië, een land waar ook stevig werd gediscrimineerd. Dat de V.O.C. bemanningen hun testosteron daar uitgebreid uitstortten, wordt door de Wildersen niet gememoreerd, maar het gebeurde wél, en op grote schaal. Hun door de ‘Inlandse’ vrouwen ter wereld gebrachte kinderen, Indo’s genoemd, tenslotte miljoenen in aantal, en de meesten door hun verwekkers niet erkend en vormden een aparte groep en waren voor de Hollanders kennelijk een probleem, waarom speciale wijken voor ze werden ingericht. Bijvoorbeeld een wijk als Kemajoran in het voormalige Batavia...

Read More