VERKRACHTER VAN VROUWEN

jan 09

HET PRONKSTUK VAN NEDERLAND IS DE VERKRACHTER VAN VROUWEN. Onlangs zei Jort Kelder, u weet wel de man die zich met zijn bretels op TV te kijk zet, dat veel vrouwen hem vragen om hen te verkrachten, hoorde ik hem zelf op het radioprogramma Met Het Oog Op Morgen vertellen. Een hele tijd geleden organiseerde Jort Kelder eens een hardloopwedstrijd op hoge hakken voor betoegde (=rijke) vrouwen in de P.C.Hooftstraat in Amsterdam,. Ik vroeg me toen al af welke prijs de winnaressen hebben gekregen. Ik weet het nu, gezien de kwaliteit van Jort Kelders’ verkrachtingstechniek. Overigens was de P.C.Hooftstraat voor mij ooit de kortste weg van de Willemsparkweg (waar ik bij Oma en Opa woonde) via de Van Eeghenstraat en de P.C.Hooftstraat om naar het Leidseplein te lopen en vandaar verder de stad in, ik kocht daar ook m)n tekenspullen, maar sinds de P.C.Hooftstraat, mede dankzij Jort Kelder een hele dure winkelstraat is geworden, mijd ik hem. Meteen al bij de allereerste aankondiging van het programma Het Pronkstuk van Nederland, waar meteen Jort Kelder als piloot is te zien, constateerde ik dat het niet om Nijntje als pronkstuk gaat of om de boekenkist van Hugo de Groot, maar om de engerd Jort Kelder zélf. Wat is bevestigd door zijn verhaal op Met Het Oog Op Morgen. En dus doe ik daaraan niet mee. __________________________ Dane Beerling, 6 januari...

Read More

KIJKEN IN DE ZIEL

jan 05

KIJKEN IN DE ZIEL: PREMIERS In zijn programma “Kijken in de ziel” van woensdag 3 januari 2018, waagt Coen Verbraak  zich aan drie ex-premiers, te weten Dries van Agt, Wim Kok en Jan Peter Balkenende. Dries van Agt maakte ooit vooral naam met zijn oproep aan vrouwen van de actiegroep “Baas in eigen buik!” om geen abortus te plegen, hij wist beter dan die vrouwen wat goed voor ze was.     Wim Kok herinneren we ons als de Partij van de Arbeid-man die zijn leden opriep om hun socialistische veren af te schudden. Nogal gewaagd gezien het karakter van de PvdA-aanhang: namelijk de arbeidersstand waar solidariteit en socialisme ‘heilige’ gegevens zijn. Na het afschudden van de socialistische veren bij die partij is er nauwelijks nog wat van over behalve een beetje stront van kippen. Van Jan Peter Balkenende weten we nog dat hij de Amerikaanse aanval op het Irak van Sadam Hoesein “Politiek steunde” ofschoon hij kon weten dat de vijandige houding van Amerika was gebaseerd op leugens, waaronder dat Sadam Hoesein over massavernietigingswapens (kernwapens) beschikte en die tegen eigen burgers gebruikte. Generaal Colin Powel, opperbevelhebber van het Amerikaanse leger, toen minister van Buitenlandse Zaken van Amerika, loog daarover ten overstaan van de Veiligheidsraad. Hij pakte in de Veiligheidsraad uit met documenten die het ultieme bewijs moesten zijn dat Irak werkt aan een kernbom.  Later gaven de VS toe dat de zogenaamde bewijzen over het Iraaks kernwapenprogramma vals waren. Toch trok Balkenende zijn “politieke steun” niet in, het gevolg is wel dat Nederland tenslotte niet alleen met politieke steun kon volstaan, maar dat het ingrijpen van Amerika in Irak tot het ontstaan van het IS-kalifaat heeft geleid en er een echte oorlog van is gekomen waar Nederland aan mee ging doen. Hoe dan? Wel, Amerika nam de macht van de Soennieten af (Sadam Hoesein was soenniet) en installeerde een sjiitische regering en sjiitisch leger. De Soennitische kopstukken en het gehele Soennitische leger werd zonder een cent ontslagen en trokken zich in de woestijn terug waar, met gebruikmaking van o.a. Hitlers “Mein Kampf”, het IS-kalifaat werd opgericht. Als gevolg daar weer van kon door Nederland niet langer volstaan worden met alleen politieke steun en werd dus aan de strijd tegen IS door Nederland ook...

Read More

DE NIEUWE SOBAT IS ER WEER!

dec 31

  DE NIEUWE SOBAT IS ER WEER!!! In dit nummer wordt o.a. onder de noemer “Terugkijken en weer doorgaan” in een artikel teruggeblikt op het jaar dat achter ons licht, met name het Tong Tong Fair-jaar, waarin o.m. werd gediscussieerd over de vraag “Is de dekolonisatieoorlog ’45-’50 een blinde vlek?” Aan het woord waren: Rémy Limpach auteur van De brandende kampongs van Generaal Spoor, militair historicus Petra Groen, Esther Captain eveneens historicus, Anne-Lot Hoek is historicus en journalist voor o.a. NRC Handelsblad en Vrij Nederland, en tenslotte Fridus Steijlen, senior onderzoeker van KITLV en sinds september bijzonder hoogleraar Molukse geschiedenis aan de VU. Het is een belangrijk artikel geworden in dit nummer van De Sobat. Maar daarin is nog veel meer te lezen. Vraag hem aan: Stichting Tong Tong, Raamweg 2, 2596 HL Den Haag. Telefoon: 070 – 354 0944. E-mail: www.stichtingtongtong.nl. OOK DE TONG TONG FAIRE-krant is verschenen, een blad vol informatie over de programma’s en ook over andere zaken! Vraag hem aan! STICHTING TONG TONG, RAAMWEG 2, 2596 HL DEN HAAG Tel. 070 354 0944.    Verder: info@tongtong.nl...

Read More

DUITSE BURGERGEVANGENEN AAN HUN LOT OVERGELATEN OP HET ZINKENDE HOLLANDSE SCHIP DE “VAN IMHOFF”

dec 24

DUITSE BURGERGEVANGENEN AAN HUN LOT OVERGELATEN OP HET ZINKENDE HOLLANDSE SCHIP “VAN IMHOFF”. Op zondag 10 december jl. werd door BNNVARA het eerste van de driedelige documentaire “De ondergang van de Van Imhoff” uitgezonden. De documentaire betreft de verdrinkingsdood van enkele honderden Duitsers die in Nederlands-Indië gevangen waren genomen nadat Duitsland in de Tweede Wereldoorlog Rotterdam had gebombardeerd. De Van Imhoff had als doel de Duitse gevangenen naar India te brengen en ze daar in Engelse interneringskampen te zetten. In de documentaire is een jonge Duitser aan het woord die vertelt over zijn zoektocht naar het waarom van het verdrinken van zoveel Duitsers, waaronder zijn grootvader. In de documentaire wordt in beeld gebracht hoe Japanse vliegtuigen de onbeschermde Van Imhoff bombardeerden, zónder daarvoor de voor de hand liggende simpele verklaring te geven dat de Japanners, nota bene vrienden van Hitler-Duitsland, niet wisten dat er Duitse gevangenen aan boord waren. Misschien dat we daaromtrent een en ander te weten gaan komen in de twee volgende delen van de documentaire, maar daar wil ik niet op wachten. Na de aanval van Japan op de Amerikaanse vloot in Pearl Harbor namelijk, werd, in opdracht van de zich in Engeland bevindende Koningin Wilhelmina en het Nederlands Kabinet, door Nederlands-Indië de oorlog aan Japan verklaard. Nederlands-Indië was vanaf dan de vijand van Japan, heel begrijpelijk is dat dan een Hollands schip, de Van Imhoff, één van de doelen van de Japanners was geworden. Tegen dat bombardement was het Hollandse schip niet opgewassen en zonk al spoedig. De kapitein van de Van Imhoff besloot toen om alleen de Nederlandse bemanning en ook zichzelf te redden en de weerloze Duitse gevangenen aan hun lot over te laten, met als gevolg dat het grootste deel van hen jammerlijk verdronk: slechts 65 van de 477 spoelden aan op het Ned.-Indische eiland Nias en overleefden. De vraag was in de documentaire: is wat daar toen plaatsvond, namelijk het laten verdrinken van hun weerloze gevangenen, een misdaad van de Nederlanders? Mij lijkt het toe dat de Nederlands-Indische regering een van hun óórlogsschepen had moeten inzetten om de gevangenen naar India te brengen: met hun afweergeschut hadden de Hollanders de Japanse vliegtuigen waarschijnlijk wel van hun lijf weten te houden en...

Read More

KOPVODDENTAX

nov 05

KOPVODDENTAX De PVV’er Wilders kreeg tijdens de discussie over de regeringsplannen van Rutte 3, weer alle aandacht van veel van de Tweede Kamer Fractievoorzitters, ondanks dat een paar van hen het meer dan bekende PVV-verhaal “Wilders’ grijsgedraaide grammofoonplaat” noemden. U kent het PVV-verhaal, zeker m.b.t. de Islamieten, maar ook m.b.t. de andere vluchtelingen die in Holland en ook elders in Europa veiligheid zoeken en een baan, namelijk: “Onze grenzen moeten voor hen dicht!” Nogal warrig van Wilders gezien het feit dat hij al veel eerder pleitte voor het invoeren van “Kopvoddentax” voor het mogen dragen van hoofddoekjes door Islamitische vrouwen. Afgezien van het zeer beledigende en discriminerende “Kopvodden”, haal je met “grenzen dicht!” immers geen cent binnen? Hij, Wilders, maakte van zijn spreekbeurt ook gebruik om over zijn zieligheid te gaan zeuren. Namelijk dat ie voor de rechter is moeten verschijnen vanwege zijn “Meer of minder Marokkanen?!” en dat ie een kogelvrijvest moet dragen en altijd bewakers om zich heen heeft. Ik zou zeggen: “Houdt dan op met je gore gediscrimineer van zogenaamde niet-Nederlanders!” Bij mij roept dat herinneringen op aan de wijze waarop, na de overdracht van Nederlands-Indië aan de Indonesiërs, werd getracht te voorkomen dat de Indo-Europeanen naar Nederland zouden komen. Néderlandse nazaten nota bene maar toch werden er op allerlei plekken teksten gekalkt die er niet om logen zoals “Indo’s go home!”. Ze werden spijtoptanten genoemd omdat ze tenslotte toch naar Nederland wilden komen. En toen hun komst toch niet kon worden tegengehouden, werd hen regelmatig toegeroepen: “Rot naar je apenland terug!” Bij het integreren van ze werd erop gelet dat ze geen rijst aten, en dat ze aardappels naar zich toe dienden te schillen en niet zoals ze dat gewend waren, van zich af. Daar lijkt de PVV-leider helemaal niets van te weten en dat is vreemd voor iemand die, naar men zegt, over zichzelf de mare kond doet dat ie een Indo is en in het voormalige Nederlands-Indië in Soekaboemie is geboren. Lariekoek natuurlijk. Dat ie zich mallotig gedraagt zou niet erg zijn, maar dat ie dat op geváárlijke wijze tentoonspreidt is natúúrlijk niet te tolereren! ————————————– Dane Beerling, 3 oktober...

Read More