DE NIEUWE SOBAT IS ER WEER!

dec 31

  DE NIEUWE SOBAT IS ER WEER!!! In dit nummer wordt o.a. onder de noemer “Terugkijken en weer doorgaan” in een artikel teruggeblikt op het jaar dat achter ons licht, met name het Tong Tong Fair-jaar, waarin o.m. werd gediscussieerd over de vraag “Is de dekolonisatieoorlog ’45-’50 een blinde vlek?” Aan het woord waren: Rémy Limpach auteur van De brandende kampongs van Generaal Spoor, militair historicus Petra Groen, Esther Captain eveneens historicus, Anne-Lot Hoek is historicus en journalist voor o.a. NRC Handelsblad en Vrij Nederland, en tenslotte Fridus Steijlen, senior onderzoeker van KITLV en sinds september bijzonder hoogleraar Molukse geschiedenis aan de VU. Het is een belangrijk artikel geworden in dit nummer van De Sobat. Maar daarin is nog veel meer te lezen. Vraag hem aan: Stichting Tong Tong, Raamweg 2, 2596 HL Den Haag. Telefoon: 070 – 354 0944. E-mail: www.stichtingtongtong.nl. OOK DE TONG TONG FAIRE-krant is verschenen, een blad vol informatie over de programma’s en ook over andere zaken! Vraag hem aan! STICHTING TONG TONG, RAAMWEG 2, 2596 HL DEN HAAG Tel. 070 354 0944.    Verder: info@tongtong.nl...

Read More

DUITSE BURGERGEVANGENEN AAN HUN LOT OVERGELATEN OP HET ZINKENDE HOLLANDSE SCHIP DE “VAN IMHOFF”

dec 24

DUITSE BURGERGEVANGENEN AAN HUN LOT OVERGELATEN OP HET ZINKENDE HOLLANDSE SCHIP “VAN IMHOFF”. Op zondag 10 december jl. werd door BNNVARA het eerste van de driedelige documentaire “De ondergang van de Van Imhoff” uitgezonden. De documentaire betreft de verdrinkingsdood van enkele honderden Duitsers die in Nederlands-Indië gevangen waren genomen nadat Duitsland in de Tweede Wereldoorlog Rotterdam had gebombardeerd. De Van Imhoff had als doel de Duitse gevangenen naar India te brengen en ze daar in Engelse interneringskampen te zetten. In de documentaire is een jonge Duitser aan het woord die vertelt over zijn zoektocht naar het waarom van het verdrinken van zoveel Duitsers, waaronder zijn grootvader. In de documentaire wordt in beeld gebracht hoe Japanse vliegtuigen de onbeschermde Van Imhoff bombardeerden, zónder daarvoor de voor de hand liggende simpele verklaring te geven dat de Japanners, nota bene vrienden van Hitler-Duitsland, niet wisten dat er Duitse gevangenen aan boord waren. Misschien dat we daaromtrent een en ander te weten gaan komen in de twee volgende delen van de documentaire, maar daar wil ik niet op wachten. Na de aanval van Japan op de Amerikaanse vloot in Pearl Harbor namelijk, werd, in opdracht van de zich in Engeland bevindende Koningin Wilhelmina en het Nederlands Kabinet, door Nederlands-Indië de oorlog aan Japan verklaard. Nederlands-Indië was vanaf dan de vijand van Japan, heel begrijpelijk is dat dan een Hollands schip, de Van Imhoff, één van de doelen van de Japanners was geworden. Tegen dat bombardement was het Hollandse schip niet opgewassen en zonk al spoedig. De kapitein van de Van Imhoff besloot toen om alleen de Nederlandse bemanning en ook zichzelf te redden en de weerloze Duitse gevangenen aan hun lot over te laten, met als gevolg dat het grootste deel van hen jammerlijk verdronk: slechts 65 van de 477 spoelden aan op het Ned.-Indische eiland Nias en overleefden. De vraag was in de documentaire: is wat daar toen plaatsvond, namelijk het laten verdrinken van hun weerloze gevangenen, een misdaad van de Nederlanders? Mij lijkt het toe dat de Nederlands-Indische regering een van hun óórlogsschepen had moeten inzetten om de gevangenen naar India te brengen: met hun afweergeschut hadden de Hollanders de Japanse vliegtuigen waarschijnlijk wel van hun lijf weten te houden en...

Read More

KOPVODDENTAX

nov 05

KOPVODDENTAX De PVV’er Wilders kreeg tijdens de discussie over de regeringsplannen van Rutte 3, weer alle aandacht van veel van de Tweede Kamer Fractievoorzitters, ondanks dat een paar van hen het meer dan bekende PVV-verhaal “Wilders’ grijsgedraaide grammofoonplaat” noemden. U kent het PVV-verhaal, zeker m.b.t. de Islamieten, maar ook m.b.t. de andere vluchtelingen die in Holland en ook elders in Europa veiligheid zoeken en een baan, namelijk: “Onze grenzen moeten voor hen dicht!” Nogal warrig van Wilders gezien het feit dat hij al veel eerder pleitte voor het invoeren van “Kopvoddentax” voor het mogen dragen van hoofddoekjes door Islamitische vrouwen. Afgezien van het zeer beledigende en discriminerende “Kopvodden”, haal je met “grenzen dicht!” immers geen cent binnen? Hij, Wilders, maakte van zijn spreekbeurt ook gebruik om over zijn zieligheid te gaan zeuren. Namelijk dat ie voor de rechter is moeten verschijnen vanwege zijn “Meer of minder Marokkanen?!” en dat ie een kogelvrijvest moet dragen en altijd bewakers om zich heen heeft. Ik zou zeggen: “Houdt dan op met je gore gediscrimineer van zogenaamde niet-Nederlanders!” Bij mij roept dat herinneringen op aan de wijze waarop, na de overdracht van Nederlands-Indië aan de Indonesiërs, werd getracht te voorkomen dat de Indo-Europeanen naar Nederland zouden komen. Néderlandse nazaten nota bene maar toch werden er op allerlei plekken teksten gekalkt die er niet om logen zoals “Indo’s go home!”. Ze werden spijtoptanten genoemd omdat ze tenslotte toch naar Nederland wilden komen. En toen hun komst toch niet kon worden tegengehouden, werd hen regelmatig toegeroepen: “Rot naar je apenland terug!” Bij het integreren van ze werd erop gelet dat ze geen rijst aten, en dat ze aardappels naar zich toe dienden te schillen en niet zoals ze dat gewend waren, van zich af. Daar lijkt de PVV-leider helemaal niets van te weten en dat is vreemd voor iemand die, naar men zegt, over zichzelf de mare kond doet dat ie een Indo is en in het voormalige Nederlands-Indië in Soekaboemie is geboren. Lariekoek natuurlijk. Dat ie zich mallotig gedraagt zou niet erg zijn, maar dat ie dat op geváárlijke wijze tentoonspreidt is natúúrlijk niet te tolereren! ————————————– Dane Beerling, 3 oktober...

Read More

EEN KOEKJE VAN EIGEN DEEG

okt 15

“EEN KOEKJE VAN EIGEN DEEG” / Dane Beerling 2017 Om me niet te ergeren heb ik nooit naar een bijdrage aan het programma “Zendtijd voor Politieke Partijen” van jou, Geert Wilders, gekeken. Met grote tegenzin heb ik dat onlangs toch een keer gedaan, en inderdaad ergerde ik me eraan, vooral aan jouw haat tegen de Islam en de onzin van je dat Nederland zou kunnen worden geïslamiseerd en gekoloniseerd. Het is zeker onzin, maar stel, bedacht ik me, dat dat inderdaad zo zou zijn dan is dat niet anders dan ‘een koekje van eigen deeg’. Onwillekeurig moest ik aan mijn geboorteland denken, aan Nederlands-Indië, en wat Hollanders daar allemaal hebben uitgespookt en alles vaak in naam van het Joods-christelijk geloof. Op een handjevol na, is het de Hollanders niet gelukt om de inwoners van de Indonesische eilanden daar massaal te laten afzien van hun eigen geloven, waaronder de Islam. Indonesië is nu het grootste Islamitische land ter wereld. Al die oorlogen van de Hollanders tegen ze, zoals die tegen Balinezen, tegen Atjehjers, en het uitmoorden van de Bandanezen met behulp van in jullie dienst genomen werkeloos geworden Japanse Samurai, omdat de Bandanezen het vertikten de contracten met de Hollanders, wurgcontracten ongetwijfeld, voor het leveren van verschillende specerijen, te verlengen, hebben er mede toe geleid dat ze niks voelden voor het inruilen van hun eigen religies tegen het Joods-christelijke geloof. Ook het, door middel van het afranselen van ze en tot slaaf maken, heeft niet tot succes voor het Joods-christelijk geloof geleid. Zelfs het op grote schaal verkrijgbaar laten zijn van opium voor de ‘Inlanders’ ginds waardoor ze verslaafd zouden raken, waar de Hollanders het monopoly op hadden en er lekker aan verdienden, had geen succes, ook al werden die plakken opium, doormiddel van geperforeerde lijntjes, zoals bij postzegels, in handige stukjes, tot in de kleinste uithoeken van de eilanden voor een habbekrats aangeboden. Nee, koloniseren en Islamiseren van Holland is baarlijke nonsens en eerder ophitserij! Nee, het koloniseren van Holland, naar voorbeeld van het honderden jaren lang koloniseren en dwingend verspreiden van de Joods-christelijke waarden in De Gordel van Smaragd door de Hollanders, hoef je van de Moslims niet te verwachten. Jij, Wilders, doet alsof jij dat alles niet...

Read More

Nobelprijs voor de vrede voor ICAN

okt 10

Beste Dane Wilson Beerling, Het was breaking news afgelopen vrijdag: ICAN won de Nobelprijs voor de Vrede! PAX is onderdeel van ICAN en is ontzettend blij met deze erkenning voor onze strijd tegen kernwapens en het verbodsverdrag dat in juli dit jaar bij de VN tot stand kwam. Vrijdag vroegen we je een e-mail te sturen naar Rutte en de partijfractievoorzitters. De oproep: zet het ondertekenen van het kernwapenverbod in het regeerakkoord. De boodschap die uitgaat van deze Nobelprijs kan en mag het nieuwe kabinet niet negeren, en zou genoeg moeten zijn om de onderhandelaars aan het werk te zetten. Druk van duizenden mensen helpt echter enorm om die boodschap te versterken. Al bijna 2500 mensen hebben een e-mail gestuurd! Help jij ons de 5000 e-mails te halen? Met dit aantal geven we een overtuigend signaal af dat het nu echt tijd is om Nederland én de rest van de wereld kernwapenvrij te maken. Durf jij samen met ons de nieuwe regering aan te spreken op hun verantwoordelijkheid? Doe mee en deel deze oproep in je...

Read More

PAX en Syrië

sep 04

Beste Dane Wilson Beerling,  Velen, geconfronteerd met de verschrikkingen van de oorlog in Syrië, voelen zich machteloos. Maar gelukkig zijn er ook ontzettend veel mensen die niet lijdzaam willen toekijken, maar bewust kiezen om in actie te komen. Mensen zoals jij, die het lef hebben om zich achter de Syrische bevolking te scharen, te doneren, mee te doen aan een van onze solidariteitsacties of simpelweg het nieuws te volgen en zich uit te spreken. Deze acties geven de mensen ter plekke moed. Moed om door te gaan, moed om hoop te houden op een vreedzame toekomst. Dank je wel daarvoor! “Only one candle is needed to bring light in the dark. Let us all be a candle and bring light & hope to those living in almost impossible situations.'” Solidariteitsbericht van actiedeelnemer Caroline. Nieuws van Ahmed: Gesterkt door jouw steun durven wij internationale en nationale politici onder druk te zetten om menswaardige oplossingen te vinden voor het conflict. Tijdens de zomer en daarna blijven wij ons hiervoor inzetten. Ook Ahmed, over wie we je al eerder over vertelden, zet zijn activiteiten onverschrokken voort tijdens de zomer. Met zijn theater geeft hij kinderen een vreedzaam alternatief, zodat ze in plaats van zich aan te sluiten bij gewapende groepen, bij kunnen dragen aan een vreedzaam en vrij Syrië. Hij vertelt ons het volgende: “Ondanks de moeilijke om- standigheden in Saraqeb moeten we proberen zoveel mogelijk mensen te bereiken met het theater en onze activiteiten. We hebben een kleine oude circustent op de kop getikt. Daar plaatsen we een airconditioning in die op diesel werkt. Zo zullen er vast veel mensen en families komen kijken naar onze voorstellingen. Het is hier namelijk enorm warm op dit moment en veel huizen hebben geen elektriciteit. We reizen met het theater naar verschillende dorpen, kleine steden en vluchtelingen- kampen in Syrië. Khan Sheikhoon en Ma’arat Al-Numan bijvoorbeeld.” We blijven je op de hoogte houden over Ahmed en alle andere bruggenbouwers die wij steunen in Syrië. Blijf jij je samen met Ahmed en ons inzetten voor vrede in Syrië? JA! (Dane Wilson Beerling) —————————————- www.paxvoorvrede.nl info@paxvoorvrede.nl...

Read More

DE INDIË-HERDENKING VAN 15 AUGUSTUS 2017…

aug 16

INDIË-HERDENKING 15 AUGUSTUS 2017… Dane Beerling, 16 augustus 2017 Wat mij opviel bij al wat gezegd werd tijdens de Indië-herdenking van 15 augustus jongstleden, was dat geen woord werd gezegd over wat de réden was waarom Japan Nederlands-Indië aanviel. Al eerder namelijk had Koningin Wilhelmina vanuit Engeland aan de Gouverneur-generaal van Nederlands-Indië Tjarda van Starkenborgh Stachouwer, namens het Nederlandse Kabinet de opdracht gegeven dat wanneer Japan de Amerikanen zou aanvallen, op welke wijze dan ook, om dan aan Japan de oorlog te verklaren. Direct na de aanval van de Japanners op de Amerikaanse vloot in Pearl Harbour, vroeg de Gouverneur Generaal van Nederlands-Indië zichzelf af of hij nú de oorlog al aan Japan moest verklaren. Hij was daar niet helemaal zeker van en probeerde eerst nog contact te krijgen met Engeland, maar door thermische storingen was dat onmogelijk. Hij nam toen zelf maar het initiatief en verklaarde op dat moment aan Japan de oorlog. De dag erop was er wel weer contact met Engeland en Koningin Wilhelmina sanctioneerde Tjarda van Starkenborgh Stachouwer’s oorlogsverklaring. Al spoedig stoomde de Japanse vloot richting Nederlands-Indië waar in de Javazee de geallieerde vloot o.l.v. de Nederlandse Schout-bij-nacht Karel Doorman op de Japanners lag te wachten. Karel Doorman had vreselijke dramklachten, maar ontrok zich niet aan zijn taak als bevelvoerder. Hij was goed op de hoogte van de kracht van de Japanse vloot en nam vooraf zijn maatregelen: bijvoorbeeld gaf hij opdracht aan een bepaald deel van de vloot om zich terug te trekken als de Japanse vloot de overwinning zou gaan incasseren, opdat die schepen in een latere tijd nog strijd tegen de Japanners konden voeren. Op 27 februari 1942 ’s avonds, precies op mijn 8e verjaardag (de meest beroerde van mijn leven, niet in het minst omdat mijn vader, hij zat bij de Geneeskundige Troepen van het KNIL, al dagen van huis weg was om aan het front de komst van de Japanners af te wachten!), ontmoetten de twee vloten elkaar en ontbrandde de strijd, later De Slag in de Javazee geheten. Karel Doorman’s geallieerde vloot verloor de slag, waarbij hijzelf met zijn schip ten onder ging. De Japanners kwamen toen aan land en al spoedig capituleerde Nederlands-Indië en werden kampen door de...

Read More