DE SOBAT IS WEER VERSCHENEN

dec 27

 

 

 

 

 

Dit is het winternummer van ons tijdschrift De Sobat, bedoelt voor donateurs en andere relaties. Hierin kunt u o.a. lezen welke culturele projecten Stichting Tong Tong afgelopen jaar heeft gerealiseerd, ook buiten de Tong Tong Fair.

Als programmeur van o.a. gesproken woord, muziek, dans en workshops op de jaarlijkse Tong Tong Fair, als uitgever van boeken en maker van tentoonstellingen, heeft Stichting Tong Tong (1960) een belangrijke plaats verworven in de kennisoverdracht van de Indische cultuur. Stichting Tong Tong richt zich in haar werk niet alleen op koloniale en postkoloniale cultuurhistorische projecten, maar ook op de hedendaagse Indische cultuur, zowel materieel als immaterieel.

Met het sluiten c.q. inkrimpen van gespecialiseerde musea en onderwijsinstellingen of studierichtingen, het afstoten van collecties (i.p.v. het afstoffen daarvan), verdwijnt belangrijke  kennis over de Indische cultuur en koloniale geschiedenis. Maar om Nederland te kunnen begrijpen, is bekendheid met de Indische cultuurgeschiedenis essentieel.
Stichting Tong Tong ontvangt geen structurele subsidie. Met projectsubsidies en giften van donateurs ontwikkelt de stichting culturele programma’s.

Vindt u een onafhankelijk platform voor de Indische cultuur ook belangrijk? Word dan ook donateur! Dat kan door een donatie over te maken naar NL86 INGB 0006 0659 19 t.n.v. Stischting Tong Tong.

Namens bestuur en medewerkers wens ik u voor het nieuwe jaar alle goeds!

Met vriendelijke groeten,

Siem Boon, secretaris

STICHTING TONG TONG.

P.S.: Donaties zijn aftrekbaar voor de Nederlandse inkomstenbelasting, aangezien Stichting Tong Tong fiscaal erkend is als cultureel Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI).