Nederland Valt Aan

jul 18

NEDERLAND OPNIEUW VERLAKT
door Dane Beerling, Amsterdam, 18 juli 2012

Het artikel van de hand van Maarten van Bracht over – een vooruitblik op – het programma “Nederland valt aan”* in de VPRO-Gids van 21 juli t/m 27 juli 2012, begint al meteen fout. In de kop staan de niet met elkaar te rijmen “nieuws uit Indonesië” en “Oorlog om Indië” (onderstrepingen D.B.). En, bij wijze van intro, nog steeds bovenaan het artikel lezen we: “Indonesië riep in 1945 de onafhankelijkheid uit, maar Nederland wilde er niks van weten. Op 21 juli 1947 (ja vetgedrukt) “begon het de eerste politionele actie. Nederland valt aan bericht over die eerste oorlogsdag.”
Wat valt dat tegen van de redactie van VPRO-Gids. ‘Ach’, zei een vriendin, ‘die hebben de oorlog niet meegemaakt en dan krijg je die dingen…’ Maar dat mag natuurlijk geen excuus zijn. En als je het over geschiedenis wilt hebben en je hebt daar vroeger altijd een slecht cijfer voor gehaald, dan moet je vóór je aan een dergelijk artikel begint, proberen dat gebrek alsnog teniet te doen.
“De eerste oorlogsdag” begon namelijk al meteen na de uitroeping van de Republik Indonesia door de latere eerste president van Indonesië, Soekarno. Uit Nederland werden scheepsladingen vol ‘onze jongens’ naar ‘de Oost’ gestuurd onder het mom van het bevrijden van Indië van de Japanners. Onder hen een detachement ex-oostfrontstrijders die voor Nazi-Duitsland tegen de Russen hadden gevochten. Ze kregen de belofte dat ze, door in Indië mee te vechten, ze hun Nederlanderschap terug zouden krijgen.
Maar Japan was toen al lang op de knieën gedwongen, niet in het minst door het gebruik van de atoombom(men) door Amerika. OK,  gecapituleerd had Japan nog niet, maar dat gebeurde wel toen schepenvol ‘onze jongens’ maar net IJmuiden waren uitgevaren. Keerden ze, toen Japan capituleerde, meteen terug? Ben je mal! Hadden de met de Japanners gecollaboreerde Soekarno en de zijnen niet brutaalweg de Republik Indonesia uitgeroepen! Hoe halen ‘die Inlanders’ het in hun hoofd. Dóórvaren dus! Indonesië vrij? “In geen honderd jaar!”, aldus Tjarda van Starkenborgh Stachouwer, de toenmalige Gouverneur-generaal van Indië.
“Die eerste oorlogsdag” begon toén al en dus niét op 21 juli 1947. Nederland, net bevrijd van de Duitse bezetting, was al meteen daarna op weg om het vrije Indonesië te gaan bezetten.
Zó zat dat, en niet anders.
Het VPRO-Gids artikel is verder opgesierd met een foto van Maartje van Wegen in haar rol van desk-presentatrice van de “Nederland valt aan”-verlakkerij. Van Weegen is “gestoken in de naar huidige maatstaven muizige outfit van een nieuwslezeres anno 1947″, verduidelijkt Van Bracht. Geloofwaardig is ze zo niet. In de oorlog met Indonesië, die feitelijk begonnen was ergens eind 1945, werden de politionele acties onderdeel daarvan. In 1947, dat is 65 jaar geleden, was Van Weegen nog niet eens geboren, en dus, pluizig of niet haar outfit, een flauwekulrol van haar in Nederland valt aan. Het hele programma Nederland valt aan is flauwekul.
Zie ook HOLLANDSE ZAKEN op www. tjaberawit.nl.
———-
* Zaterdag, 21 juli 2012, Nederland 2, 20.50-22.00 uur

Leave a Reply

*