DE ZUIDLIJN FEESTELIJK IN GEBRUIK GENOMEN

jul21

DE ZUIDLIJN FEESTELIJK IN GEBRUIK GENOMEN

Vandaag, 21 juli 2018 is de Noord-Zuidlijn van de Amsterdamse Metro, feestelijk in gebruik genomen. Aan de ernstige tegenvallers gedurende de aanleg, financieel en qua tijd, werd nauwelijks aandacht besteedt, op TV niet en ook in “AMSTERDAM”, het blad van de Gemeente Amsterdam, niet.
Kon ík, destijds tégenstander van de aanleg, de vrolijkheid en bewondering delen? NEEN! Het nare gevoel van toen over die verrekte plannen kwam weer in volle omvang bij mij terug. Alle Metroratten die ik destijds maakte, meer dan twaalf stuks, kwamen alle in mijn gedachten terug en ook de teksten van Henk Bakker, destijds hoofdredacteur van het architectenblad PLAN die hij geïnspireerd door mijn Metroratten schreef en die er niet om logen, passeerden bij mij de revue.

Hieronder de omslag van het destijds door mij uitgegeven Rattenwerk (met daarin alle teksten van Henk Bakker met steeds één van mijn Metroratten erbij). Onder de omslag van Rattenwerk, één van die veelzeggende Metroratten.

Dane Beerling, Amsterdam 21 juli 2018.