PAX en Syrië

sep 04

If you're new here, you may want to subscribe to my RSS feed. Thanks for visiting! Beste Dane Wilson Beerling,  Velen, geconfronteerd met de verschrikkingen van de oorlog in Syrië, voelen zich machteloos. Maar gelukkig zijn er ook ontzettend veel mensen die niet lijdzaam willen toekijken, maar bewust kiezen om in actie te komen. Mensen zoals jij, die het lef hebben om zich achter de Syrische bevolking te scharen, te doneren, mee te doen aan een van onze solidariteitsacties of simpelweg het nieuws te volgen en zich uit te spreken. Deze acties geven de mensen ter plekke moed. Moed om door te gaan, moed om hoop te houden op een vreedzame toekomst. Dank je wel daarvoor! “Only one candle is needed to bring light in the dark. Let us all be a candle and bring light & hope to those living in almost impossible situations.'” Solidariteitsbericht van actiedeelnemer Caroline. Nieuws van Ahmed: Gesterkt door jouw steun durven wij internationale en nationale politici onder druk te zetten om menswaardige oplossingen te vinden voor het conflict. Tijdens de zomer en daarna blijven wij ons hiervoor inzetten. Ook Ahmed, over wie we je al eerder over vertelden, zet zijn activiteiten onverschrokken voort tijdens de zomer. Met zijn theater geeft hij kinderen een vreedzaam alternatief, zodat ze in plaats van zich aan te sluiten bij gewapende groepen, bij kunnen dragen aan een vreedzaam en vrij Syrië. Hij vertelt ons het volgende: “Ondanks de moeilijke om- standigheden in Saraqeb moeten we proberen zoveel mogelijk mensen te bereiken met het theater en onze activiteiten. We hebben een kleine oude circustent op de kop getikt. Daar plaatsen we een airconditioning in die op diesel werkt. Zo zullen er vast veel mensen en families komen kijken naar onze voorstellingen. Het is hier namelijk enorm warm op dit moment en veel huizen hebben geen elektriciteit. We reizen met het theater naar verschillende dorpen, kleine steden en vluchtelingen- kampen in Syrië. Khan Sheikhoon en Ma’arat Al-Numan bijvoorbeeld.” We blijven je op de hoogte houden over Ahmed en alle andere bruggenbouwers die wij steunen in Syrië. Blijf jij je samen met Ahmed en ons inzetten voor vrede in Syrië? JA! (Dane Wilson Beerling) —————————————- www.paxvoorvrede.nl info@paxvoorvrede.nl...

Read More

DE INDIË-HERDENKING VAN 15 AUGUSTUS 2017…

aug 16

INDIË-HERDENKING 15 AUGUSTUS 2017… Dane Beerling, 16 augustus 2017 Wat mij opviel bij al wat gezegd werd tijdens de Indië-herdenking van 15 augustus jongstleden, was dat geen woord werd gezegd over wat de réden was waarom Japan Nederlands-Indië aanviel. Al eerder namelijk had Koningin Wilhelmina vanuit Engeland aan de Gouverneur-generaal van Nederlands-Indië Tjarda van Starkenborgh Stachouwer, namens het Nederlandse Kabinet de opdracht gegeven dat wanneer Japan de Amerikanen zou aanvallen, op welke wijze dan ook, om dan aan Japan de oorlog te verklaren. Direct na de aanval van de Japanners op de Amerikaanse vloot in Pearl Harbour, vroeg de Gouverneur Generaal van Nederlands-Indië zichzelf af of hij nú de oorlog al aan Japan moest verklaren. Hij was daar niet helemaal zeker van en probeerde eerst nog contact te krijgen met Engeland, maar door thermische storingen was dat onmogelijk. Hij nam toen zelf maar het initiatief en verklaarde op dat moment aan Japan de oorlog. De dag erop was er wel weer contact met Engeland en Koningin Wilhelmina sanctioneerde Tjarda van Starkenborgh Stachouwer’s oorlogsverklaring. Al spoedig stoomde de Japanse vloot richting Nederlands-Indië waar in de Javazee de geallieerde vloot o.l.v. de Nederlandse Schout-bij-nacht Karel Doorman op de Japanners lag te wachten. Karel Doorman had vreselijke dramklachten, maar ontrok zich niet aan zijn taak als bevelvoerder. Hij was goed op de hoogte van de kracht van de Japanse vloot en nam vooraf zijn maatregelen: bijvoorbeeld gaf hij opdracht aan een bepaald deel van de vloot om zich terug te trekken als de Japanse vloot de overwinning zou gaan incasseren, opdat die schepen in een latere tijd nog strijd tegen de Japanners konden voeren. Op 27 februari 1942 ‘s avonds, precies op mijn 8e verjaardag (de meest beroerde van mijn leven, niet in het minst omdat mijn vader, hij zat bij de Geneeskundige Troepen van het KNIL, al dagen van huis weg was om aan het front de komst van de Japanners af te wachten!), ontmoetten de twee vloten elkaar en ontbrandde de strijd, later De Slag in de Javazee geheten. Karel Doorman’s geallieerde vloot verloor de slag, waarbij hijzelf met zijn schip ten onder ging. De Japanners kwamen toen aan land en al spoedig capituleerde Nederlands-Indië en werden kampen door de...

Read More

Donald Trump

mrt 03

LOMBROSO’S THEORIE EN DONALD TRUMP Een bekende studie naar crimineel gedrag in combinatie met gezichtskenmerken, is van de Italiaanse criminoloog Cesare Lombroso. Hij is bekend geworden door zijn theorie dat misdadig gedrag, vaak voortkomt uit erfelijke eigenschappen gekoppeld aan uiterlijke kenmerken. Terwijl ik weet dat de theorie van Lombroso onzin is, kan ik er niet aan ontsnappen om bepaalde gelaatskenmerken te verbinden met domheid, met gevaar, met misdadigheid. Mijn vader geloofde in de theorie van Lombroso want toen ik nog klein was waarschuwde hij mij voor lui met dicht bij elkaar staande kleine ogen, doorlopende wenkbrauwen en een laag voorhoofd. Ik ben niet de enige met een dergelijke erfenis. Ik ken heel wat mensen die net als ik nog steeds afgaan op bepaalde gelaatskenmerken en de neiging hebben om lui met die kenmerken stilletjes te veroordelen. Noem hen één van de kenmerken en ze vullen het lijstje onmiddellijk aan met nog een paar. En de meest bekende zijn een laag voorhoofd, dicht bij elkaar staande kleine ogen en doorlopende wenkbrauwen. Voor mij is het soms al genoeg om op mijn tellen te passen als iemand slechts één van die kenmerken heeft. Als in een reflex vertrouwde ik Donald Trump daarom meteen niet toen ie nog maar net was begonnen om het Amerikaanse presidentschap te veroveren. Ik denk dat ook Donald Trump ooit door Lombroso’s theorie is beïnvloed en zich bewust is geworden van zijn eigen lage voorhoofd en daarom dat probeert te verdoezelen met het naar voren kammen van zijn haar. Het verbaasd me daarom nauwelijks dat ie de vele instemmende Hitlergroeten van zijn publiek breed grijnzend in ontvangst nam. Dane Beerling,...

Read More

DE SOBAT IS WEER VERSCHENEN

dec 27

          Dit is het winternummer van ons tijdschrift De Sobat, bedoelt voor donateurs en andere relaties. Hierin kunt u o.a. lezen welke culturele projecten Stichting Tong Tong afgelopen jaar heeft gerealiseerd, ook buiten de Tong Tong Fair. Als programmeur van o.a. gesproken woord, muziek, dans en workshops op de jaarlijkse Tong Tong Fair, als uitgever van boeken en maker van tentoonstellingen, heeft Stichting Tong Tong (1960) een belangrijke plaats verworven in de kennisoverdracht van de Indische cultuur. Stichting Tong Tong richt zich in haar werk niet alleen op koloniale en postkoloniale cultuurhistorische projecten, maar ook op de hedendaagse Indische cultuur, zowel materieel als immaterieel. Met het sluiten c.q. inkrimpen van gespecialiseerde musea en onderwijsinstellingen of studierichtingen, het afstoten van collecties (i.p.v. het afstoffen daarvan), verdwijnt belangrijke  kennis over de Indische cultuur en koloniale geschiedenis. Maar om Nederland te kunnen begrijpen, is bekendheid met de Indische cultuurgeschiedenis essentieel. Stichting Tong Tong ontvangt geen structurele subsidie. Met projectsubsidies en giften van donateurs ontwikkelt de stichting culturele programma’s. Vindt u een onafhankelijk platform voor de Indische cultuur ook belangrijk? Word dan ook donateur! Dat kan door een donatie over te maken naar NL86 INGB 0006 0659 19 t.n.v. Stischting Tong Tong. Namens bestuur en medewerkers wens ik u voor het nieuwe jaar alle goeds! Met vriendelijke groeten, Siem Boon, secretaris STICHTING TONG TONG. P.S.: Donaties zijn aftrekbaar voor de Nederlandse inkomstenbelasting, aangezien Stichting Tong Tong fiscaal erkend is als cultureel Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI)....

Read More

PLEURT OP NAAR JE APENLAND!

dec 27

PLEURT OP NAAR JE APENLAND! Gisterenavond, tweede Kerstdag, vertelde de presentator Chris Kijne van het radioprogramma  “Met het oog op morgen” dat de journalist van Indo-afkomst, Theodor Holman, de Nederlandse politiek heeft geadviseerd om de grenzen te sluiten voor vluchtelingen. Ik herinner me dat Indo’s in het voormalige Nederlands-Indië, na de Japanse capitulatie en direct na de uitroeping door Soekarno van de Republik Indonesia en de gewelddadige Bersiapperiode daarna uitbrak, dat de Indo’s om te voorkomen dat ze door de Indonesiërs werden afgeslacht, moesten vluchten naar beschermde gebieden en tenslotte naar Nederland. Ik behoor tot die Indo’s en weet dus nog heel goed dat we, eenmaal in Holland, o.m. werden toegeroepen: “Indo go home!” en “Rot naar je apenland!” De Indo Theodor Holman lijkt dat geheel te zijn vergeten, maar om z’n geheugen op te frissen roep ik nu naar hem: “Pleurt op naar je apenland!” ——————————————————– Dane Beerling, Amsterdam, 27 december...

Read More

SIGAAR UIT EIGEN DOOS…

nov 27

SIGAAR UIT EIGEN DOOS… Onze Minister President Mark Rutte was op bezoek in Indonesië, het land waarover hij meent dat ie daaraan, via zijn ouders, zijn Indische achtergrond te danken heeft. Ik heb over die achtergrond altijd mijn twijfels gehad want ik heb nooit iets Indisch aan hem gemerkt. Nu, door zijn Indonesiëreis, ben ik er nóg meer van overtuigd dat er niks Indisch is aan hem. Indien wèl, dan loop je niet tussen goedgeklede Indonesische gastheren en gastvrouwen in je overhemd waarvan je bovendien de mouwen tot boven je ellebogen hebt opgerold. Met een Indische achtergrond zou je een jasje over je overhemd hebben aangetrokken. Nóg overtuigender zou Rutte’s beweerde Indische achtergrond zijn geweest als ie een batik overhemd had aangedaan met een Hollandse vlag om de hals. Overigens zijn er ook oranje batikoverhemden te koop ginds. Sudah laat maar… Ik had verwacht dat Rutte een typisch Nederlands geschenk naar Indonesië zou hebben meegenomen, bijvoorbeeld een Delftsblauwe complete servies. Maar wat had ie in het écht bij zich voor de Indonesische president Joko Widodo? Het geschenk dat ie overhandigde namens Nederland aan de president van Indonesië was een kris die Nederland ooit van Indonesië heeft gestolen. Nga sudah laat maar tuurlijk, maar kurang ajar!!! Ik schaam me diep voor die sigaar uit eigen doos! —————— Dane...

Read More

VERDWENEN SCHEPEN

nov 18

TWEE KRUISERS VERDWENEN… Het eerste bericht over de verdwijning van twee gezonken kruisers in de Javazee meldde over de bemanningen ervan dat het Nederlanders en Indonesiërs waren die destijds met hun schepen tot zinken werden gebracht, wat terecht is. Daarna werd gesuggereerd dat het  voor wat de kruiser van Schout-bij-nacht betreft, de bemanning uit Nederlanders bestond. Géén Indonesiërs dus, maar die vormden wel degelijk onderdeel van de bemanningen van destijds! Iets anders wat me frappeerde bij de berichten over de verdwenen schepen was dat die zonken tijdens de Tweede Wereldoorlog. Feit is echter dat De Slag in de Javazee het gevolg was van de oorlogsverklaring aan Japan door de Gouverneur-Generaal van Nederlands-Indië Tjarda van Starkenborgh Stachouwer op bevel van Koningin Wilhelmina. ____________ Dane Beerling N.B.: Vandaag, 21 november 2016, werd op het NOS-Journaal weer vermeld dat er ook Indonesiërs aan boord van de Nederlandse oorlogsschepen waren!...

Read More