KIJKEN IN DE ZIEL

jan05

KIJKEN IN DE ZIEL: PREMIERS

In zijn programma “Kijken in de ziel” van woensdag 3 januari 2018, waagt Coen Verbraak  zich aan drie ex-premiers, te weten Dries van Agt, Wim Kok en Jan Peter Balkenende.

Dries van Agt maakte ooit vooral naam met zijn oproep aan vrouwen van de actiegroep “Baas in eigen buik!” om geen abortus te plegen, hij wist beter dan die vrouwen wat goed voor ze was.

 

 

Wim Kok herinneren we ons als de Partij van de Arbeid-man die zijn leden opriep om hun socialistische veren af te schudden. Nogal gewaagd gezien het karakter van de PvdA-aanhang: namelijk de arbeidersstand waar solidariteit en socialisme ‘heilige’ gegevens zijn. Na het afschudden van de socialistische veren bij die partij is er nauwelijks nog wat van over behalve een beetje stront van kippen.Van Jan Peter Balkenende weten we nog dat hij de Amerikaanse aanval op het Irak van Sadam Hoesein “Politiek steunde” ofschoon hij kon weten dat de vijandige houding van Amerika was gebaseerd op leugens, waaronder dat Sadam Hoesein over massavernietigingswapens (kernwapens) beschikte en die tegen eigen burgers gebruikte. Generaal Colin Powel, opperbevelhebber van het Amerikaanse leger, toen minister van Buitenlandse Zaken van Amerika, loog daarover ten overstaan van de Veiligheidsraad. Hij pakte in de Veiligheidsraad uit met documenten die het ultieme bewijs moesten zijn dat Irak werkt aan een kernbom.  Later gaven de VS toe dat de zogenaamde bewijzen over het Iraaks kernwapenprogramma vals waren. Toch trok Balkenende zijn “politieke steun” niet in, het gevolg is wel dat Nederland tenslotte niet alleen met politieke steun kon volstaan, maar dat het ingrijpen van Amerika in Irak tot het ontstaan van het IS
-kalifaat heeft geleid en er een echte oorlog van is gekomen waar Nederland aan mee ging doen. Hoe dan? Wel, Amerika nam de macht van de Soennieten af (Sadam Hoesein was soenniet) en installeerde een sjiitische regering en sjiitisch leger. De Soennitische kopstukken en het gehele Soennitische leger werd zonder een cent ontslagen en trokken zich in de woestijn terug waar, met gebruikmaking van o.a. Hitlers “Mein Kampf”, het IS-kalifaat werd opgericht. Als gevolg daar weer van kon door Nederland niet langer volstaan worden met alleen politieke steun en werd dus aan de strijd tegen IS door Nederland ook militaire steun verleend. Ook nu, 3 januari 2018, worden door Nederland vliegtuigen en manschappen geleverd voor de strijd tegen IS.

Over de drie hierboven gestelde onderwerpen, werd op 3 januari geen woord gezegd, maar misschien in deel twee van “Kijken in de ziel” op 10 januari wél, ofschoon ik dat nu al sterk betwijfel.

Dane Beerling, Amsterdam 3 januari 2018